Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší MŠ v úterý 16.dubna 2019 v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

Přijďte si pohrát, prohlédnout prostory mateřské školy a seznámit se osobně s naším kolektivem, který Vám rád zodpoví případné dotazy.

Těšíme se na Vás


Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

ŽÁDOST k předškolnímu vzdělávání.doc

Organizace zápisu do MŠ 2019-2020.odt

Kritéria pro přijetí.docx

Vyhláška č. 2-2017 - školské obvody MŠ.docx

Dopis rodičům 2019.pdf

 

Organizace provozu MŠ v měsících červenec a srpen 2019

prázdninový provoz 2019

 

Jarní prázdniny

V období jarních prázdnin tj. 11.2. - 15.2.2019 bude provoz naší MŠ omezen. Žádáme rodiče, aby zapsali do seznamů v šatnách jednotlivých tříd, zda bude jejich dítě po dobu jarních prázdnin MŠ navštěvovat. Přihlášení je závazné (bude účtováno stravné). Organizace provozu MŠ bude upřesněna podle počtu přihlášených dětí.

Děkujeme

 

Pololetní prázdniny

V pátek 1. února budou pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude omezen - třídy budou sloučeny. Provoz bude v Modré pastelce od 6.00 do 16.30 hodin.

 

Edukativně stimulační skupiny

Jako každý rok nabízíme rodičům předškolních dětí možnost absolvovat v naší MŠ program edukativně stimulačních skupin (ESS).

Edukativně stimulační skupiny byly vyvinuty jako program rozvoje předškolních dětí. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Jednotlivé lekce mají svou strukturu, činnosti se střídají, navzájem na sebe navazují a zaměřují se zejména na rozvoj těchto oblastí:

- jemná motorika, grafomotorika

- řeč, myšlení

- sluchové vnímání (sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči)

- zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť)

- prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase

- početní představy

Při každé lekci musí být s dítětem vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je vždy seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Současně umožňují jednotlivé lekce rodiči vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi a paní učitelkou. Vidí, jak dítě reaguje a jak se zapojuje do činností.

Organizace ESS ve školním roce 2018/2019:

Všechny lekce budou probíhat v úterý od 15.00 do 15.45 hodin

ESS budou probíhat pouze ve třídách Červená a Modrá pastelka. Celkem bude 7 lekcí (6+1 závěrečná).

1. lekce - úterý 5. února 2019
2. lekce - úterý 19. února 2019

3.lekce - úterý 5.března 2019

4.lekce - úterý 19.března 2019

5.lekce - úterý 2.dubna 2019

6.lekce - úterý 16.dubna 2019

7. lekce - úterý 30.dubna 2019

 

Cena ESS - 200,- Kč

Cena zahrnuje výukové materiály, tužku, dárky a drobné odměny na závěrečnou lekci.

 

Informativní schůzka pro rodiče

Ve čtvrtek 13.září 2018 v 15.30 hodin v Červené pastelce se bude konat informativní schůzka pro rodiče. Rodiče budou seznámeni s novým Školním řádem, Ročním plánem a Školním vzdělávacím programem. Obdrží informace o zájmových kroužcích pro letošní školní rok a budou zodpovězeny případné dotazy týkající se provozu MŠ.

 

Přihlášky ke stravování

Žádáme rodiče nových dětí, aby se v úterý 18.9.2018 dostavili k vedoucí školní jídelny pí. Bahelkové v době od 6.30 do 9.00 nebo od 12.00 do 16.30 hodin z důvodu vyřízení veškerých náležitostí týkajících se stravování v MŠ (přihlášky ke stravování, platby, inkaso apod.).

Vedoucí školní jídelny má kancelář u kuchyně - hnědé dveře se zvonkem naproti velké bráně.

 

 

Nabídka práce

Nabízíme brigádu v měsíci srpnu 2018 na generální úklid v naší mateřské škole.

Dále nabízíme od 1.9.2018 práci uklízečky na poloviční úvazek (4 hodiny).

Informace u školnice pí. Brůžové nebo v ředitelně MŠ.

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018-2019.doc

 

Žádost k prázdninovému pobytu

Žádost k prázdninovému pobytu.odt

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší MŠ ve čtvrtek 19.dubna 2018 v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

Přijďte si pohrát, prohlédnout prostory mateřské školy a seznámit se osobně s naším kolektivem, který Vám rád zodpoví případné dotazy.

Těšíme se na Vás

 

Organizace provozu MŠ v měsících červenec a srpen 2018

 

Prazdninovy provoz materskych skol 2018.pdf

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

Termin zapisu do MS.pdf

Výzva rodičům k zápisu dítěte do MŠ 2018.pdf

Organizace zápisu do MŠ 2018-2019.odt

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškol. vzdělávání.doc

Kritéria přijetí.doc

 

Zápis do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019

Zapis deti do 1. rocniku 2018.pdf

 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že v pátek 2. února 2018 bude z technických důvodů (odstávka plynu) celá naše mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení

 

Upozornění pro rodiče

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ v roce 2017 bude vydáváno až od 1.února 2018 (po obdržení úplaty za měsíc prosinec 2017).

 

Provoz MŠ v období vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena  od 27.12.2017 do 1.1.2018.

V úterý 2.1.2018 bude provoz mateřské školy z provozních důvodů omezen (informace a seznamy na přihlášení v šatnách jednotlivých tříd).

Běžný provoz ve všech třídách zahájíme ve středu 3.1.2018. 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

Zájmové kroužky na naší MŠ budou v letošním školním  roce začínat 2. týden v říjnu. Všechny kroužky budou probíhat ve třídě "Žlutá pastelka" od 15.30 hodin. Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí do Kroužku pro kluky, budou děti rozděleny na 2 skupiny - starší a mladší děti. Seznamy a rozdělení dětí do kroužků jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Angličtina - pondělí

Kroužek pro kluky - úterý - mladší děti

                                - středa - starší děti

Kroužek pohybový a taneční - středa

Kroužek tvořivých ručiček - čtvrtek

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/2018

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017-2018.doc

 

Žádost k prázdninovému pobytu dítěte

z jiné MŠ

 

Žádost k prázdninovému pobytu.odt

 

Od 29.května do 2.června 2017 mohou zákonní zástupci dítěte podat u ředitele mateřské školy žádost k prázdninovému pobytu.

Do konce června 2017 bude ve správním řízení vydáno rozhodnutí.

K prázdninovému pobytu budou přijímány děti dle kapacitních možností mateřské školy.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší MŠ v úterý 25.dubna 2017 v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

Přijďte si pohrát, prohlédnout prostory mateřské školy a seznámit se osobně s naším kolektivem, který Vám rád zodpoví případné dotazy.

Těšíme se na Vás

 

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se uskuteční 2.května 2017 od 9.00 do 16.00 hodin.

organizace zápisu do MŠ 2017-2018.docx

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.doc

Kritéria pro přijetí.doc

OZV_2_2017_skolske_obvody_MS.pdf

změna v postupech při zápisu do MŠ.pdf

 

Beseda pro rodiče

Zveme rodiče nejen budoucích prvňáčků na besedu s psycholožkou Mgr. Renatou Abrahamovou z pedagogicko-psychologické poradny Brno, která se uskuteční ve čtvrtek 2.března 2017 od 15.00 hodin ve třídě Žlutá pastelka.

Tématem besedy bude rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a školní zralost.

Beseda probíhá bez dětí.

Těšíme se na Vaši účast

 

Prázdninový provoz mateřských škol 2017

Prázdninový provoz mateřských škol 2017.doc

 

Zápis do MŠ 2017

Zápis do MŠ 2017.docx

 

Zápis do 1.ročníku ZŠ 2017

Zápis do 1. ročníku 2017 web.doc